Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Esityslistan hyväksyminen
22   Pöytäkirjantarkastajat
23   Laskujen hyväksymisoikeuden myöntäminen
24 Talousarvion toteutuminen 9/2019
25   Talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma 2021-2022
26   Muut asiat
27   Tiedoksi annettavat asiat

Osallistuja Tehtävä
Palola Mikael puheenjohtaja
Autio Mika I vpj
Nivala Juho II vpj
Hautala Heikki III vpj
Junttila Elina jäsen
Junttila Heikki jäsen
Tölli Hannu esittelijä
Erkkilä Irja

Nähtävilläolo  
Maaseutujohtajan huoneessa  
Alkaen 12.11.2019 09:00