Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
56   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
57   Pöytäkirjan tarkastajat
58   Esityslistan hyväksyminen
59   Muut asiat
60   Laskujen ja tositteiden hyväksyntäoikeus 2019
61   Opetuslautakunnnan talousarviomuutokset 2019
62   Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien toteutuminen lv 2018-2019
63   Perusopetuksen rehtorin virkavaalin vahvistaminen
64   Opiskelijahuollon ohjausryhmän kokoonpano
65   Koulujen toimintasuunnitelmien toteutuminen lv 2018-2019
66   Tiedoksiantoasiat elokuu 2019

Osallistuja Tehtävä
Nuorala Matti I vpj
Raudaskoski Eero II vpj
Saviluoto Ritva jäsen
Kivioja Jarmo jäsen
Ekdahl Pauli jäsen
Pyykkönen Kaarina jäsen
Ainasoja Eeva-Leena varajäsen
Leppimaa Maarit hallituksen edustaja
Mäkinen Jenni nuorisovaltuuston edustaja
Viitakangas Riitta esittelijä
Kumara Marketta pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
koulutoimistossa  
Alkaen 30.08.2019