Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
13   Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
14   Esityslistan hyväksyminen
15   Pöytäkirjantarkastajat
16   Maaseutuasiamiehen viran täyttäminen
17   Maaseutulautakunnan talousarvion toteuma 3/2019
18   Maaseutujohtajan sijaisen nimeäminen
19   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Junttila Heikki puheenjohtaja
Autio Mika II vpj
Nivala Juho III vpj
Hautala Heikki jäsen
Junttila Elina jäsen
Palola Mikael I vpj
Tölli Hannu esittelijä
Erkkilä Irja hallituksen edustaja

Nähtävilläolo  
Hallintosihteerin huoneessa